Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
HaniskaHľadať
 
 

Zberný dvor

Prevádzka:                  Zberný dvor Haniska, 044 57 Haniska

Činnosť prevádzky:   Zber a dočasné zhromažďovanie odpadov z domácnosti

Prevádzkový čas:      Streda od 16:00 hod. do 18:00 hod.

                                     Sobota od 13:00 hod. do 15:00 hod.

  Prevádzkovateľ:          Obec Haniska, Haniska 248, 044 57 Haniska         


Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá:

20 01 01   Papier a lepenka
20 01 02   Sklo
20 01 25   Jedlé oleje a tuky
20 01 36   Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121, 200123 a 200135
20 01 39   Plasty
20 02 01   Biologický rozložiteľný odpad
20 03 07   Objemný odpad
20 03 08   Drobný stavebný odpad

 

Súhlas na prevádzku Zberného dvora Haniska udelil:

Okresný úrad Košice – okolie
Odbor starostlivosti o ŽP
Štátna správa odpadového hospodárstva
Číslo rozhodnutia:           OU–KS–OSZP 2017/010101
Zodpovedná osoba:         Andrej Kováč
Kontakt:                           055/6930125 alebo 0918 372 903

 

ODPADY NA ZBERNOM DVORE

Je veľkým OMYLOM si myslieť, že máme zriadený Zberný dvor, tak tam môžeme doniesť úplne všetok odpad, ktorý doma nájdeme. Tak ako každý občan, aj prevádzka na Zbernom dvore musí dodržiavať zákon a tiež súhlas, ktorý nám udelil príslušný úrad životného prostredia a môže zbierať len odpad, na ktorý má povolenie.

Pneumatiky – je od vás povinný odobrať každý distribútor pneumatík, teda pneuservis, dokonca aj ten, u ktorého ste nič nekúpili. (podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Chladničky, mrazničky, klimatizácie – nie je možné ich zhromažďovať na Zbernom dvore, preto od 1.11.2017 zavádzame nový spôsob zberu. Každú prvú stredu v mesiaci – príde do našej obce automobil organizácie, ktorá má oprávnenie na túto činnosť a bude zbierať elektroodpad priamo spred vášho domu. Elektrické spotrebiče je potrebné vyložiť pred váš dom ráno do 6.30 hod.

NA ZBERNÝ DVOR NIE JE MOŽNÉ VYVÁŽAŤ KOMUNÁLNY ODPAD. NA TENTO ODPAD SÚ URČENÉ VÝLUČNE KUKA NÁDOBY, KTORÉ MÁTE V DOMÁCNOSTIACH. NA ZBIERANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ZBERNOM DVORE NIE JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ POVOLENIE, PRETO TO NEMÔŽEME ROBIŤ ANI MY NA NAŠOM.

TRIEDENÝ ZBER

 
PATRÍ SEM:
 • Noviny; časopisy; knihy; zošity; lepenka; kancelársky papier; kartón; papierové tašky a vrecká; papierové krabice; baliaci papier.
 • Sklenené fľaše; sklenené nádoby; obaly zo skla; sklenené poháre; okenné sklo.
 • PET fľaše; plastové tašky; fólie; plastové vrecká; plastové vedrá; plastový nábytok; obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov; hračky; tetrapaky (viacvrstvové obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav, džúsov, vína).
 • Zmesi betónu; zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky (umývadlá, toalety); omietka; stavebné materiály obsahujúce škvaru; pórobetón.
 • Oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.
 • Tráva; burina; lístie; plody stromov a kríkov; neupotrebiteľné zvyšky úrody.
 • Starý nábytok, sedačka, koberce, podlahoviny, matrace, dvere a pod.
 
NEPATRÍ SEM:
 • Samoprepisovací a voskovaný papier; použité plienky a hygienické potreby; plastové obaly; tetrapaky (obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav, džúsov, vína); znečistený papier; mastný papier, kopírovací papier; mokrý papier; alobal.
 • Keramika; porcelán; zrkadlá; dymové sklo; žiarovky; žiarivky; obrazovky; silne znečistené sklo (farbami, potravinami), kahance a ich náplne.
 • Podlahové krytiny; guma; plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál; plasty znečistené biologickým odpadom.
 • Stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB).
 • Motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
 • Zvyšky jedál; kamene; cigaretové ohorky; uhynuté zvieratá; časti zvierat, korene stromov a kríkov; konáriky; plastové tašky; kvetináče; zvyšky dosák a reziva.
 • Stavebný odpad, pneumatiky, chladničky, autobatérie a iné nebezpečné odpady.

 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Oznamy priamo do mobilu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka