Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
HaniskaHľadať
 
 

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky

Oznámenie o strategickom dokumente

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie
zverejnil návrh strategického dokumentu "Územný plán obce Haniska - Zmeny a doplnky č. 3", ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR
https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/283015?uid...
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, ...viac...

Zverejnené 12.11.2018 -spravca2-


 

SPP distribúcia, a.s. - oznámenie o začatí územného konania

OZNÁMENIE Mesta Košice
o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Navrhovateľ: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava podal dňa 9.5.2018 Mestu Košice, pracovisko Košice - Juh návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "Rekonštrukcia plynovodov ÚO 02787 Košice, Barca STL2 - Šebastovce", ktorá ma byť umiestnená v katastrálnom území Šebastovce, Haniska a Valalik ...viac...

Zverejnené 12.11.2018 -spravca2-


 

Návrh zmien a doplnkov č. 3 - ÚPN obce Haniska

Obec Haniska, ako obstarávateľ územného plánu obce Haniska, oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa
p r e r o k o v a n i e
Návrhu zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Haniska
uskutoční v čase od 15.10.2018 do 15.11.2018.  
Návrh zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce je uložený k nahliad ...viac...

Zverejnené 8.11.2018 -spravca2-


 

dnes je: 19.11.2018

meniny má: AlžbetaOznamy priamo do mobilu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka