Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
HaniskaHľadať
 
 

Stavebné povolenie pre stavbu: „Zvýšenie prevádzkového tlaku v miestnej sieti Veľká Ida, Šaca, Gomboš“, stavebník SPP, a.s.

Stavebné povolenie pre stavbu: „Zvýšenie prevádzkového tlaku v miestnej sieti Veľká Ida, Šaca, Gomboš“, stavebník SPP, a.s.Vytlačiť
 

Obec Haniska, príslušná na konanie podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, určená  podľa § 119 ods. 1 stavebného zákona listom č. OU-KE-OVBP2-2019/010541 zo dňa 25.1.2019 povolila stavbu „Zvýšenie prevádzkového tlaku v miestnej sieti Veľká Ida, Šaca, Gomboš“, na pozemku KN-C parc. č. 919/1, 912/2, 1961/48, 1961/47, k. ú. Šaca a na pozemku KN-C parc. č. 2026/41 (KN-E parc. č. 2025, 2024), 1993/1 (KN-E parc. č. 2025, 2024), 3511/2 (KN-E parc. č. 3511/2), 3166 (KN-E parc. č. 3166), 3529, 3165 (KN-E parc. č. 3165), kat. územie Veľká Ida a na pozemku KN-C parc. č. 904/113, 904/116, 904/92, k. ú. Haniska, pre stavebníka: SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, v zastúpení Ing. Richard Neklapil, Baltická 1, 040 12 Košice. Viac v priloženom súbore.


 
 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Oznamy priamo do mobilu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka