Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
HaniskaHľadať
 
 

Stavebné povolenie pre stavbu - Novostavba rodinného domu, Haniska, p. č. 934/5, 934/61

Stavebné povolenie pre stavbu - Novostavba rodinného domu, Haniska, p. č. 934/5, 934/61Vytlačiť
 

Obec Haniska, príslušná na konanie podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdila žiadosť podanú stavebníkom dňa 20.2.2019 Michalom Benešom, bytom Haniska 360, 044 57 Haniska, v zast.: Ing. Barbora Bucová, bytom Hlavná 32, 053 42 Krompachy, o vydanie stavebného povolenia v konaní vedenom podľa § 58 - § 63 stavebného zákona s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a po preskúmaní žiadosti rozhodla takto:

Stavba: Novostavba rodinného domu, Haniska, p. č. 934/5, 934/61“, s dvomi nadzemnými podlažiami, bez podpivničenia, na pozemku KN - C parc. č. 934/5 a 934/61, kat. územie Haniska,

pre stavebníka: Michal Beneš, bytom Haniska 360, 044 57 Haniska, v zast.: Ing. Barbora Bucová, bytom Hlavná 32, 053 42 Krompachy.

sa podľa § 66 stavebného zákona v spojení s ust.  § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

 

Stavba rodinného domu bude pozostávať z:

  1. nadzemného podlažia – vstupné zádverie, 2 x chodba, obývacia izba, kuchyňa s jedálňou, špajza, kúpeľňa, technická miestnosť, pracovňa/izba, garáž, zádverie, terasa.
  2. nadzemného podlažia – chodba, 3 x izba, sklad, kúpeľňa.

 

Stavba bude pozostávať z nasledujúcich stavebných objektov:

SO 01 Rodinný dom

SO 02 Dvojgaráž

SO 04 Kanalizačné potrubie – žumpa

SO 05 Elektrická prípojka           


 
 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Oznamy priamo do mobilu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka