Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
HaniskaHľadať
 
 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Haniska - zariadenie na zber a úpravu odpadovVytlačiť
 

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe zámeru navrhovanej činnosti „Haniska – zariadenie na zber a úpravu odpadov“ predloženého navrhovateľom SIBIN, s. r. o., Seňa 451, 044 58 Seňa, po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona takto:
Navrhovaná činnosť „Haniska – zariadenie na zber a úpravu odpadov“ umiestnená na území Košický kraj, okres Košice - okolie, obec Haniska, katastrálne územie Haniska, parc. č. 904/17, 904/94 sa nebude posudzovať podľa zákona a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

 


 
 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Oznamy priamo do mobilu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka