Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
HaniskaHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Haniska » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 16-30 z 51
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena *
20190815Igor Zmeták, Zdoba 64, 044 41 Sady nad TorysouKúpna zmluva - predaj časti parcely 462/1Geometrickým plánom č. 30/2019 vyhotoveným spol. Geodézia Košice, s.r.o., dňa 9.7.2019, úradne overeným Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 17.7.2019 pod č. 932/2019, bola z parcely KN „C“ č. 462/1 zastavaná plocha a nádvorie vytvorená novovznikajúca parcela KN „C“ č. 462/4 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 8 m2.40,00 €
3_2019BarCom spol. s r.o., Michalovská 3, 040 11 KošiceDarovacia zmluva č. 3/2019Finančný dar na organizáciu podujatia Dni obce 24.08.2019 300,00 €
K/950-256/2019Rudolf Petráš, Mikovíniho 31/27, KošiceZmluva o dodávke pitnej vody č. K/950-256/2019dodávka pitnej vody z verejného vodovodu do odberného miesta odberateľa0,00 €
0915/3150/2019Východoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o zriadení vecného bremenapozemky KN "E" č. 2387/101, 2388/1, 2387/20,00 €
KZ z 07.05.2019Peter Mikloš, Mgr. Gabriela Čamajová, Mgr. Martin MiklošKúpna zmluva Pozemok KN E p. č. 16, trvalý trávny porast, 15,00 €
MET2019METRANS /Danubia/, a..sZmluva o prenájme reklamenej plochyZmluva o prenájme reklamenej plochy v areáli MFI pri ZŠ Haniska 650,00 €
2017METRANS /Danubia/, a..sDohoda o ukončení zmluvy o reklame z 7.12.2017Dohoda o ukončení zmluvy o reklame z 7.12.20170,00 €
2019-2022Ing. Andrea Zálepová, CAZmluva o poskytovaní audítorských služieb štatutárny audit definovaný v §2, ods. 1 zákona o štatutárnom audite1 000,00 €
Inominátna zmluva _2019Ing. Peter Kvašný, Marianna Horváthová, Peter Mikloš, Mgr. Gabriela Čamajová, Mgr. Martin Mikloš, Milan Kvašný, Richard Majoroš, Mária Palenčárová, Alžbeta Horváthová, Ema Majorošová, Obec HaniskaInominátna zmluvaRozšírenie miestnych komunikácii v lokalite Kertešňa - sever0,00 €
KZ2019_RUSMargita Rusňáková, Haniska 296Kúpna zmluv a zmluva o zriadení predkupného práva_Rusňákovipredaj pozemkov KN C č. 723 a 724, evidované na LV 5144 350,00 €
D2 - 1/2012JUDr. Radomír Jakab, PhD., advokátDodatok č. 2 k zmluve 1/2012 - právne službyzmena obchodného mena spoločnosti0,00 €
2019_BarCom spol. s r.o., Michalovská 3, 040 11 Košice a METRANS /Danubia/, a.s., Povodská cesta 18, 929 01 Dunajská StredataZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenauloženie zemného káblového VN vedenia na pozemku parc. KN C č. 904/5, stavba: Haniska - Trafostanica a VN prípojka0,00 €
Dodatok z 11.04.2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebPevná linka, internet Obecný úrad Haniska40,59 €
Dodatok č 1/2019DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 BratislavaDodatok č. 1/2019 k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní služieb č. 074/2007 zo dňa 31.08.2007 Informačný systém KORWIN a MEMPHIS, registratúra 720,00 €
Dodatok č. 2NATUR - PACK a.s., Ružová dolina 6, 821 08 BratislavaDodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 29.06.2016triedený zber 13 180,40 €
Položky 16-30 z 51

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznamy priamo do mobilu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka