Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
HaniskaHľadať
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Návrh zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Haniska

Obec Haniska, ako obstarávateľ územného plánu obce Haniska, oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa

p r e r o k o v a n i e

Návrhu zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Haniska
uskutoční v čase od 15.10.2018 do 15.11.2018.

Návrh zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce je uložený k nahliadnutiu na obecnom úrade od 15.10.2018.

Návrh územného plánu obce je taktiež zverejnený od 15.10.2018 na internetových stránkach:
http://www.haniska.sk

http://www.haniska.uzemnyplan.sk

Záujemcovia môžu do predmetnej územnoplánovacej dokumentácie nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokúvania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje návrhy a stanoviská.
V prípade pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne najneskôr do 15.11.2018 na Obecný úrad Haniska.

 

 


 

Výsledky komunálnych volieb

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce Haniska:
1. Ing. Miloš BARCAL        374 hlasov
2. Ing. Matúš STARŠÍCH      337 hlasov
 
Poče ...viac...

Zverejnené 11.11.2018 -správca 1-


 

IBV Bodolovská vodovod (oznámenie o začatí konania)

planetárium.jpg

Na základe žiadosti Obce Haniska, zastúpenej starostom, podanej na Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP dňa 18.10.2018 bolo začaté vodoprávne konanie vo veci vydania povolenia na us ...viac...

Zverejnené 6.11.2018 -správca 1-
Aktualizované: 7.11.2018 -správca 1-


 

Haniska-zariadenie na úpravu odpadov - ozn. o začatí konania

Navrhovateľ, SIBIN s.r.o., Seňa 451 doručil dňa 10.10.2018 na Ministerstvo životného prostredia SR zámer navrhovanej činnosti ,,Haniska - zariadenie na úpravu odpadov,,.
MŽP SR upovedomuje, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Zámer je zverejnený na webovom sídle MŽP na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/haniska-zariadenie-na-upravu-odpadov-1.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 21 dní od zverejnenia zámeru (od 22.10.2018).
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.


 

dnes je: 19.11.2018

meniny má: AlžbetaOznamy priamo do mobilu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka