Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
HaniskaHľadať
 
 

Cintorín

cintorin_haniska.jpg Žiadame Vás, aby ste akékoľvek stavebné úpravy, ktoré chcete urobiť na svojich hroboch, svojpomocne, alebo firmou NAHLÁSILI VOPRED osobne na obecnom úrade s predbežným termínom vykonávania týchto prác. Obec vám musí vydať na tieto práce povolenie. Povolenie bude vystavené až po osobnej obhliadke hrobového miesta. Bez povolenia Obce nie je možné na cintorín vstúpiť, ani na hrobovom mieste nič robiť. Každý deň pred vstupom na cintorín  je firma povinná sa nahlásiť na Obecnom úrade a požiadať o umožnenie vstupu. Práce sa môžu začať vykonávať až po dohode so správcom cintorína (Obecným úradom). Firma, alebo nájomca hrobového miesta je povinný po ukončení prác dať okolie svojho hrobu do poriadku.

Povinnosti na cintoríne

 1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať prevádzkový poriadok, zákon o pohrebníctve a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska (obce).

 2. V súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebiskách a zachovaním dôstojnosti týchto miest je na pohrebisku zakázané:

 • správať sa hlučne a nedôstojne,
 • fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky,
 • odhadzovať odpadky mimo miest na to určených (odpadkové koše),
 • vodiť psov,
 • poškodzovať a ničiť hroby, náhrobky a doplnkové zariadenia cintorínov,
 • poškodzovať nadzemné a podzemné časti okrasných rastlín,
 • jazdiť na bicykloch alebo kolieskových korčuliach,
 • umiestňovať ponuky a reklamy.

   3. Vjazd na cintorín motorovým vozidlom nie je povolený.

   4. Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave. Hrobové miesto
       musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky
      musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby.

 

HROB – TECHNICKÉ PARAMETRE

Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

 • hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
 • dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
 • bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
 • rakva s ľudskými pozostatkami musí byť uložená do hrobu a zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m.

 

UZNESENIE č. 234/2014-2018, zo dňa 14.8.2017:

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
- uvoľnenie prenájmu hrobových miest pre žijúcich občanov obce Haniska na mieste už existujúcich a dlhodobo nezaplatených hrobových miest.

 

„ULIČKY“ medzi hrobmi

Vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi, najmä v starej časti cintorína, sú veľmi nepravidelné a v mnohých prípadoch nedostatočné. To má za následok sťažený prístup i zlú možnosť kosenia trávy v týchto chodníčkoch. Rozhodli sme sa preto ponúknuť záujemcom materiál – štrk, na vysypanie uličiek medzi hrobmi, kde nie je betón alebo dlažba. Podmienkou je, aby bola ulička vyčistená od trávy a buriny a vykopaná hlina do hĺbky minimálne 15 cm, aby burina opäť neprerastala cez štrk. Ak máte záujem realizovať tieto úpravy, ohláste sa na Obecnom úrade, kde s vami dohodneme detailný postup prác.    


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Oznamy priamo do mobilu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka