Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa!
 
Oznamy » Oprava miestnych komunikácii

Oznamujeme Vám, že od piatku 21. júla 2017 bude neprejazdná ulička od MŠ k Hlavnej ulici.
Ďalej Vám oznamujeme, že od pondelka 24. júla 2017 do piatku 28. júla 2017 sa budú opravovať miestne komunikácie Nový Pizondor, Záhumňa, Stav a Malá strana.
Žiadame Vás preto o ohľaduplnosť, rešpektovanie prenosného dopravného značenia a pokynov pracovníkov.

Oznamy » Obmedzenie dopravy

Upozorňujeme Vás na prebiehajúce výkopové práce na ulici Majer.
Žiadame Vás o zvýšenú opatrnosť pri prejazde.
Odporúčame Vám použiť iný vjazd a výjazd z obce.

Oznamy » UPOZORNENIE

Dôrazne žiadame neprispôsobivých občanov našej obce, aby komunálny odpad zo svojich domácností, nevyhadzovali do kontajnerov na cintoríne!!!
V našej obci existuje dostatok možností na legálnu likvidáciu odpadu a nosiť svoj odpad k hrobom je nedôstojné a nevkusné.
V prípade, že budete pri vynášaní odpadu na cintorín prichytený, nevyhnete sa ani finančnej sankcii.

Oznamy » Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť VSD, a.s. Vám oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude
2. augusta 2017 od 7.30 do 12.30 hod.
prerušená distribúcia elektriny v obci a to:
od č. 42 po č. 77, od č. 80 po č. 83, od č. 92 po č. 95, č. 97, 99, od č. 101 po č. 106, č. 114, od č. 119 po č. 145, od č. 291 po č. 334, od č. 345 po č. 351, č. 353, 354, 359, 361, 369, 370,
372, 373, 375, 383, 384, 389, 390, 391, 395, 423, 424, 438, 453, 454, 473, 474, 477,

Oznamy » ÚPN Belža

Obec Belža ako obstarávateľ predložila OÚ Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu ,,Územný plán obce Belža,,.
Návrh strategického dokumentu je zverejnený na webovom sídle MŽP SR:
http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-obce-belza.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko OÚ Košice - okolie, odboru starostlivosti o ŽP do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámené, t.j. od 10.7.2017.
Úplné znenie oznámenia o strategickom dokumente je zverejnené v sekcii samospráva - dokumenty - verejné vyhlášky.

« Predchádzajúca[1] 2 3 ... 215 Nasledujúca »
SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA
Haniska Flyers

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.3 sekúnd -