Užív. meno

Heslo



Zabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa!




 
Haniska » Otváracie hodiny Zberného dvora počas sviatkov

Oznamujeme občanom, že Zberný dvor bude v dňoch 24.12 a 31.12.2014 zatvorený

Haniska » Úradné hodiny OcÚ počas sviatkov

Oznamujeme občanom, že v dňoch 22. a 23.12.2014 a 2.1.a 5.1.2015 bude Obecný úrad zatvorený.

Oznamy » Vianočné posedenie

Starosta obce Haniska Ing. Miloš Barcal Vás srdečne pozýva na Vianočné posedenie s jubilantami a novonarodenými deťmi, ktoré sa uskutoční
14. decembra 2014 o 16.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Haniske.

Haniska » Pozvánka

Na základe ustanovení zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Haniske,
ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2014 (v pondelok) o 17.00 hod. v salóniku Kultúrneho domu v Haniske s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca
4. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
5. VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Haniska
6. Obecný rozpočet na rok 2014 - úprava
7. Vyhodnotenie obchodných verejných súťaží
8. Prejednanie doručených žiadostí
9. Rôzne
10. Záver

Haniska » Pozvánka

Na základe ustanovení zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
starosta obce zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Haniske,
ktoré sa uskutoční dňa 8. decembra 2014 (v pondelok) o 17.00 hod.
v sále Kultúrneho domu v Haniske s nasledovným programom:


1. Otvorenie
2. Výsledky volieb do samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva
3. Zloženie sľubu starostu obce
4. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva
5. Príhovor starostu obce
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
7. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
8. Poverenie poslanca zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
9. Poverenie výkonom funkcie sobášiaceho
10. Zriadenie odborných komisií a voľba ich predsedov
11. Určenie platu starostu obce
12. Rôzne
13. Záver

« Predchádzajúca[1] 2 3 ... 143 Nasledujúca »
SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.26 sekúnd -