Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa!
 
Haniska » Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Na základe ustanovení zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Haniske, ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2015 (v pondelok) o 17.00 hod. v salóniku Kultúrneho domu v Haniske s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Informácia o činnosti starostu obce
4. VZN o chove a držaní psov
5. Záverečný účet obce za rok 2014
6. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Haniska na 2. polrok 2015
7. Obecný rozpočet rok 2015 - úprava
8. Prejednanie doručených žiadostí
9. Rôzne
10. Záver

Haniska » Daň za nehnuteľnosť a faktúry za odber pitnej vody

Oznamujeme občanom,
že od stredy 20. mája 2015 budú
na Obecnom úrade pripravené
rozhodnutia za daň z nehnuteľnosti a faktúry za odber pitnej vody.

Haniska » IBV Kertešňa II. stavebné povolenie

Obec Sokoľany ako príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu IBV Kertešňa II. - Verejné inžinierske siete a komunikácie. Úplné znenie stavebného povolenia je uverejnené na stránke obce Haniska v sekcii samospráva - dokumenty - verejné vyhlášky.

Haniska » IBV Kertešňa II. stavebné povolenie komunikácie

Obec Haniska ako príslušný stavebný úrad povoľuje líniovú stavbu IBV Kertešňa II. - Verejné inžinierske siete a komunikácie, objekt SO 01 - komunikácie. Obsah verejnej vyhlášky je zverejnený v sekcii samospráva - dokumenty - verejné vyhlášky.

Kultúra » Deň matiek 2015

Obecný úrad, Základná škola a Materská škola v Haniske, srdečne pozýva všetky mamičky, babičky, ale aj ostatných Haniščanov na kultúrny program spojený s oslavou Dňa matiek, v nedeľu 17. mája 2015 o 16.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Haniske.

« Predchádzajúca[1] 2 3 ... 153 Nasledujúca »
SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA
Haniska Flyers

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.08 sekúnd -