Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa!
 
Haniska » Zubná ambulancia v Haniske

MUDr. Ľubica Onufráková oznamuje občanom, že ordinačné hodiny budú
od 4.8.2014 takto:
Pondelok 12.00 až 15.30
Utorok 12.00 až 15.30
Streda podľa dohody s pacientmi
Štvrtok 7.30 až 13.30
Piatok neordinuje

Haniska » Rýchlostná cesta R2 Šaca - K. Oľšany - pozvánka

V spolupráci s Mestom Košice, dotknutými mestskými časťami a obcami zvoláva NDS, a.s. ako navrhovateľ podľa§34, ods.2 a ods.3 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie na stavbu R2 Šaca - K. Oľšany, ktoré sa uskutoční
dňa 30.7.2014 (streda) o 15.00 hod.
v budove Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A, v zasadačke D - 310, 3. poschodie.

Haniska » Pozvánka

Na základe ustanovení zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Haniske,
ktoré sa uskutoční dňa 14. júla 2014 (v pondelok) o 18.00 hod.
v salóniku Kultúrneho domu v Haniske s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácia o činnosti starostu obce
5. Návrh na zmenu územného plánu obce č. 3
6. Majetkové vysporiadanie pozemkov obce
7. Prejednanie doručených žiadostí
8. Rôzne
9. Záver

Haniska » Rýchlostná cesta R2, Šaca - K. Oľšany - správa o hodnotení

Obci Haniska bola doručená správa o hodnotení „Rýchlostná cesta R2, Šaca - Košické Oľšany“, ktorú navrhovateľ – NDS, a.s., so sídlom v Bratislave, predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Do uvedenej správy možno nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie do štvrtku 7.8.2014 na Obecnom úrade v čase úradných hodín.

Haniska » Old Boys sú najlepší v regióne

Mužstvo starých pánov vo futbale sa v nedeľu 29.6.2014 zúčastnilo finálového turnaja Regionálneho združenia obcí Hornád na ihrisku v Haniske, za účasti mužstiev Čane a Kokšov Bakše.
Nad Čaňou zvíťazili 1:0, nad K. Bakšou 5:1 a stali sa celkovými víťazmi.
Pohár predsedu Regiónu Hornád im bol slávnostne odovzdaný v rámci kultúrneho podujatia pri príležitosti Dní RZOH v Skároši. Cenu pre najlepšieho hráča finálového turnaja si odniesol Marek Oravec. Najlepším strelcom turnaja sa stal so 4 gólmi František Truhan.
Ďakujeme všetkým za vzornú reprezentáciu a srdečne blahoželáme.

« Predchádzajúca[1] 2 3 ... 132 Nasledujúca »
RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA

Anketa
Máte záujem o kolumbárium - miesto pre ukladanie urien s popolom zosnulých, na miestnom cintoríne?
Skončila 2011/5/30 12:10

» áno
59 %
59.38 % (19)

» nie
40 %
40.62 % (13)

Hlasov: 32
Hlasujúcich: 31
[ 0 Komentáre ]


 
- Stránka vygenerovaná za 0.19 sekúnd -