Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa!
 
Haniska » Zápis do Materskej školy

V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa v našej materskej škole uskutoční prijímanie detí pre nový školský rok 2015/2016
Dátum, čas a miesto konania prijímania:
9.3. a 10.3. 2015, od 10.30 do 16.00 hod. v priestoroch MŠ Haniska
Podmienky prijímania detí do MŠ:
- prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
- deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
- deti, ktoré dovŕšia do augusta 2015 tretí rok veku, prípadne narodené v roku 2012 na adaptačný pobyt,
- deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Haniska,
- deti zamestnaných rodičov, ktorí majú uhradené všetky záväzky voči obci,
- ovládanie základných sebaobslužných návykov, tzn. dieťa sa pýta na toaletu, nenosí plienky, dokáže komunikovať svoje požiadavky.

Rodič prichádza na zápis spolu s dieťaťom. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.
Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa deti do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Haniska » Komunálny odpad

Vyzývame občanov, aby si na Obecnom úrade vyzdvihli rozhodnutia za komunálny odpad a vyplatili ho do 28. februára. Kuka nádoby, ktoré nebudú opatrené nálepkou, nebudú pri najbližšom vývoze vyvezené.

Haniska » Pozvánka

Na základe ustanovení zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Haniske,
ktoré sa uskutoční dňa 23. februára 2015 (v pondelok) o 17.00 hod. v salóniku Kultúrneho domu v Haniske s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Správa Hlavného kontrolóra za rok 2014
4. Obecný rozpočet na rok 2015
5. Vysporiadanie pozemkov
6. Prejednanie doručených žiadostí
7. Rôzne
8. Záver

Haniska » FK Haniska je na 62. mieste na Slovensku

http://www.futbalsfz.sk/slovensko/zaujimavosti/novinka/slovan-zilina-a-senica-stale-na-cele-slovenskeho-kluboveho-rebricka.html"

Haniska » FK Haniska

http://kosice.korzar.sme.sk/c/7641745/futbalisti-hanisky-chcu-na-sustredeni-utuziit-druzstvo.html"

« Predchádzajúca[1] 2 3 ... 147 Nasledujúca »
SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA
Haniska Flyers

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.06 sekúnd -