Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa!
 
Haniska » Oznámenie o začatí správneho konania (výrub)

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie správneho konania:
Žiadateľ: PRODEX spol. s.r.o. Bratislava, stredisko Košice, Tomášikova 34, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub drevín 1 ks jabloň a 1 ks orech kráľovský, rastúcich na parcele KN-C č. 923/46 v k. ú. Haniska. Výrub dreviny je požadovaný z dôvodu možnosti zasahovania do jazdnej dráhy, alebo vplyvom poveternostných podmienok môžu poškodiť trakčné vedenie.
Žiadosť doručená dňa: 14.4. 2015
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (kancelaria@haniska-ke.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Haniska » Zákaz vypaľovania trávy a spaľovania zvyškov zo záhrad

Obecný úrad upozorňuje všetkých občanov na zákaz vypaľovania trávy a spaľovania zvyškov zo záhrad. VYPAĽOVANIE porastov trávy, kríkov, stromov je zakázané a porušenie je trestané zákonom NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi. Výška pokuty je pre fyzickú osobu 331,- Eur a pre právnickú osobu 16 596,- Eur. Buďme ohľaduplní voči sebe navzájom aj voči životnému prostrediu.

Oznamy » Oznámenie o strategickom dokumente

Obci Haniska ako schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente ,,Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice". Obsah oznámenia je zverejnený v sekcii samospráva - dokumenty - verejné vyhlášky.

Oznamy » Stretnutie občanov – téma Rodiny s deťmi

Máte nápady, pripomienky, návrhy, čo by v Haniske v živote mladých rodín s deťmi mohlo fungovať lepšie, inak, viac alebo rýchlejšie?
Príďte sa o tieto myšlienky podeliť so starostom obce a ostatnými Hanišťanmi na spoločné stretnutie v stredu 15.4.2015 o 17.00 hod. v sále Kultúrneho domu.
Ak o problémoch nevieme, nemôžeme ich odstrániť!
Ak nemáme nápady, nemôžeme ich realizovať!
Podporme sa navzájom, veď: Na Haniske nám záleží!

Haniska » Hrobové miesta

Vážení občania
Oznamujeme Vám, že na cintoríne sú označené hroby na ktoré nie sú uzavreté nájomné zmluvy. Upozorňujeme vás, že sa jedná o posledné upozornenie, a nevyplatené hroby budú po Veľkej noci odstránené.
Žiadame Vás, aby ste vo vlastnom záujme odkontrolovali hroby svojich pozostalých. Pokiaľ viete o hroboch, ktoré je možné odstrániť, aj túto skutočnosť nahláste na Obecný úrad do 8. 4. 2015.

« Predchádzajúca[1] 2 3 ... 150 Nasledujúca »
SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA
Haniska Flyers

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.07 sekúnd -