Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa!
 
Haniska » Verejná vyhláška R2

Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky podľa §39 §39a stavebného zákona, v súlade s §4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva pre navrhovateľa NDS, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 45, Bratislava rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby ,,Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Oľšany,,. Celé znenie rozhodnutia je zverejnené na úradnej tabuli Obce Haniska.

Haniska » Verejná vyhláška

OÚ Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu I/68 Haniska križovatka. Verejnú vyhlášku nájdete v sekcii samospráva - dokumenty - verejné vyhlášky.

Haniska » Žiadosti o úľavu na miestnych daniach a poplatkoch

Vážení občania, pripomíname Vám, že žiadosti o úľavu na miestnych daniach a poplatkoch je potrebné doručiť na Obecný úrad do 31. januára 2015.

Haniska » Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Vážení občania, nezabudnite, ak v roku 2014 došlo k akejkoľvek zmene vlastníckych vzťahov vo vašich nehnuteľnostiach - kúpa, predaj, darovanie, dedenie domu alebo pozemku, ste povinní podať daňové priznanie na Obecnom úrade v Haniske, najneskôr do 31. januára 2015.

Haniska » Upozornenie

Obecný úrad v Haniske upozorňuje občanov na zvýšený počet hlásených krádeží na cintoríne. Žiadame Vás o zvýšenú pozornosť a prosíme Vás, aby ste na Obecný úrad hlásili pohyb podozrivých osôb.

« Predchádzajúca[1] 2 3 ... 145 Nasledujúca »
SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.07 sekúnd -